register
register
  • CAPTCHA code

Tin tức & sự kiện

Ưu đãi dành cho Chủ thẻ MB Bank


Chương trình ưu đãi dành cho Chủ thẻ MB Bank kéo dài từ nay đến 30/03/2017.
 
1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng sở hữu thẻ MB 
 
2. Địa điểm áp dụng: 24 trung tâm của Apax English tại Tp. Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng
 
3. Thời hạn ưu đãi: từ nay đến hết 30/03/2017
 
4. Nội dung ưu đãi:
- Đối với chủ thẻ MB Bank: Giảm 50% khi khách hàng thanh toán bằng thẻ MB trong thời gian diễn ra chương trình.
- Đối với cán bộ nhân viên của MB Bank: Giảm 55% khi khách hàng thanh toán bằng thẻ MB trong thời gian diễn ra chương trình. 
- Mức ưu đãi chỉ áp dụng cho khóa học 12 tháng.
- Các khóa học áp dụng bao gồm: Apax English by April, iGarten, Apax Singapore Math, Ivy Class
 
4. Lưu ý:
Chương trình này không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"