register
register
  • CAPTCHA code

thiet ke nha dep


Nha pho dep


Biet thu dep


thiet ke nha xuong


Cảm nhận học viên

Nguyễn Trà Mi 7 tuổi

Seedbed 1

Trung tâm: Apax Hoàng Quốc Việt

Nguyễn Trà Mi 7 tuổi

Seedbed 1

Trung tâm: Apax Hoàng Quốc Việt

Em học 2 cô giáo tên là Vincent và Chino. Em thấy yêu quý các thầy cô lắm vì các thầy cô dễ thương và đáng yêu. Con cảm ơn các thầy cô đã tạo ra một môi trường thú vị để con có hứng thú học và nói tiếng an

Em học 2 cô giáo tên là Vincent và Chino. Em thấy yêu quý các thầy cô lắm vì các thầy cô dễ thương và đáng yêu. Con cảm ơn các thầy cô đã tạo ra một môi trường thú vị để con có hứng thú học và nói tiếng an

Nguyễn Trần Quỳnh Anh 8 tuổi Seedbed 2
Phạm Hồng Mi 9 tuổi Seedbed 2
Trần Lan Dương 11 tuổi Seedbed 1
Trần Lan Phương 8 tuổi Seedbed 1
  1  2  »

© 2015-2016 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"