register
register
  • CAPTCHA code

1000 Mau tranh treo tuong dep


Tranh treo tuong phong khach dep


Tranh treo tuong phong ngu dep


Tranh treo tuong 3d


Cảm nhận học viên

Hà Thành Kiên 0 tuổi

Seedbed2

Trung tâm: Apax Trần Hưng Đạo

Hà Thành Kiên 0 tuổi

Seedbed2

Trung tâm: Apax Trần Hưng Đạo

Mẹ con lần đầu tiên biết đến trung tâm lần đầu tiên trong một đợt họp phụ huynh cuối năm . Khi mẹ con được tư vấn về chương trình học ở Apax thấy khá thú vị nên con đã đến học thử . Đây là lần đầu tiên con đến một trung tâm học Tiếng Anh  hiện đại như vậy, thầy cô rất thân thiện và tận tình giúp đỡ các con và dạy rất dễ hiểu. Môi trường học ở đây cũng rất năng động , con thấy vui lắm.

Mẹ con lần đầu tiên biết đến trung tâm lần đầu tiên trong một đợt họp phụ huynh cuối năm . Khi mẹ con được tư vấn về chương trình học ở Apax thấy khá thú vị nên con đã đến học thử . Đây là lần đầu tiên con đến một trung tâm học Tiếng Anh  hiện đại như vậy, thầy cô rất thân thiện và tận tình giúp đỡ các con và dạy rất dễ hiểu. Môi trường học ở đây cũng rất năng động , con thấy vui lắm.

Nguyễn Hoàng Hải (Pete) 12 tuổi Junior Master 1
Nguyễn Phương Thư 0 tuổi Sprout 3
  1  2  3  »

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"