register
register
  • CAPTCHA code

Cảm nhận học viên
Thân Chung Nghĩa (Hunter) 0 tuổi

Sprout 2

Trước khi theo học tại Apax kỹ năng nghe của con không được tốt, không có ngữ điệu, phát âm không đúng trọng âm . Điều này đã làm giảm tính hiệu quả trong cuộc giao tiếp của con và người nước ngoài. Nhưng tất cả vấn đề đã được giải quyết từ khi bố mẹ cho con học tại Apax  Bắc Ninh. Ở đây con được thầy Mark hướng dẫn cách để khắc phục các điểm yếu đó và uốn nắn cho con phát âm chuẩn hơn. Trong thời gian ngắn con đã tiến bộ rõ rệt, con đã tự tin hơn rất nhiều khi nói tiếng anh nhờ Apax English.

Nguyễn Hoàng Hải (Pete) 12 tuổi Junior Master 1
Nguyễn Phương Thư 0 tuổi Sprout 3
  1  2  3  »

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"