register
register
  • CAPTCHA code

Cảm nhận học viên
Nguyễn Quỳnh Anh (Hailey) 11 tuổi

Seed2

Học tiếng Anh tại Apax English rất vui. Các bạn thân thiện và thầy cô rất quan tâm con, vậy nên con càg thích học tiếng Anh hơn. Sau khi học tại đây, con đã có định hướng rõ hơn cho tương lai của mình. Mơ ước của con là trở thành giáo sư nghiên cứu cách học tập ngoại ngữ một cách khoa học ạ!

Nguyễn Hoàng Hải (Pete) 12 tuổi Junior Master 1
Nguyễn Phương Thư 0 tuổi Sprout 3
Phan Ngọc Diệp (Stephanie) 0 tuổi Seedbed2
  1  2  3  »

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"