register
register
  • CAPTCHA code

Cảm nhận học viên
Phan Ngọc Diệp (Stephanie) 0 tuổi

Seedbed2

Trung tâm: Hồ Chí Minh - Apax Võ Văn Tần

Phan Ngọc Diệp (Stephanie) 0 tuổi

Seedbed2

Trung tâm: Hồ Chí Minh - Apax Võ Văn Tần

Con thích học ở đây vì các cô cho con nhiều thứ con thích… như kẹo nè, tranh vẽ nè, Dollar nè. Học với cô Kristin rất vui, thầy David cũng thương con nữa. Các bạn ở đây rất vui, chúng con cùng nhau có thật nhiều giờ học thú vị ạ.

Con thích học ở đây vì các cô cho con nhiều thứ con thích… như kẹo nè, tranh vẽ nè, Dollar nè. Học với cô Kristin rất vui, thầy David cũng thương con nữa. Các bạn ở đây rất vui, chúng con cùng nhau có thật nhiều giờ học thú vị ạ.

Thân Chung Nghĩa (Hunter) 0 tuổi Sprout 2
Võ Thanh Tiến 9 tuổi Sprout 3
Đinh Đăng Cảnh (Dan) 14 tuổi Junior Master 1
  «  1  2  3  »

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"