register
register
  • CAPTCHA code

thiet ke nha dep


Nha pho dep


Biet thu dep


thiet ke nha xuong


Tại sao chọn iGarten?

Với iGarten, các bé sẽ khám phá, cảm nhận các tác phẩm âm nhạc và hội họa; qua đó ghi nhớ chữ cái, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh cơ bản. iGarten được triển khai dựa trên mô hình học kết hợp giữa lớp học tương tác đa phương tiện và lớp học trực tuyến. Mô hình này giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của các bé với môi thường tiếng Anh chuẩn bản ngữ thông qua những công nghệ tiên tiến nhất.

 

IL (Letters and Sounds) là khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em mầm non, chưa có nền tảng về tiếng Anh. Với mục tiêu làm quen với ngôn ngữ và luyện tập biểu đạt sáng tạo, IL là giúp cho trẻ học tiếng Anh tự nhiên và dề dàng hơn.

Đối tượng: Trẻ em từ 04 – 05 tuổi (mầm non)

Mục tiêu khóa học: Nhận diện được bảng chữ cái trong tiếng Anh, tập viết chữ, phát âm chính xác chữ cái và âm ngắn.

Chương trình học:

- Bảng chữ cái

- Phát ấm và đánh vần

- Âm ngắn

Thời gian học: 

- 2 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi

- Khóa học được chia thành 2 cấp độ (IL1 và IL2), mỗi cấp độ kéo dài trong 4,5 tháng.

Sĩ số lớp: Tối đa 12 học viên

IP (Phonics) là khóa học tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo và chuẩn bị vào cấp I. Với mục tiêu làm quen với ngôn ngữ và luyện tập biểu đạt sáng tạo, IP là giúp cho trẻ học tiếng Anh tự nhiên và dề dàng hơn.

Đối tượng: Trẻ em từ 05 – 06 tuổi (mẫu giáo lớn)

Mục tiêu khóa học: Nhận diện và phát âm thành thạo được bảng chữ cái trong tiếng Anh và sử dụng được các biểu đạt ngôn ngữ đơn giản.

Chương trình học:

- Phụ âm và nguyên âm mẫu

- Biểu đạt ngôn ngữ đơn giản

Thời gian học: 

- 2 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi.

- Khóa học được chia thành 3 cấp độ (IP1, IP2 và IP3), mỗi cấp độ kéo dài trong 4,5 tháng.

Sĩ số lớp: Tối đa 12 học viên

 

© 2015-2016 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"