register
register
  • CAPTCHA code

Học tiếng anh cùng bé

Mang chương trình ngữ văn Mỹ đến Việt Nam


Ở chương trình tiếng Anh truyền thống, trẻ luôn học tiếng Anh thông qua một định nghĩa bằng Tiếng Việt. Nhưng với chương trình học mới, Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (English as a second language – ESL), trẻ sẽ học tiếng Anh thông qua những suy nghĩa trực tiếp bằng tiếng Anh. Với lợi thế ấy, Apax English quyết tâm đưa ESL vào giảng dạy với một chương trình tương đương với chương trình Ngữ văn Mỹ.

 

Apax English sẽ giúp các em học sinh:

- Làm chủ được ngôn ngữ, có cách viết, cách suy nghĩ và trình bày ý kiến như một học sinh Mỹ.

- Tiếp cận tiếng Anh trực tiếp, như cách tiếp cận của người bản xứ.

- Hoà nhập được ngay vào môi trường phổ thông ở các nước nói tiếng Anh.

- Hiểu được văn hoá, cũng như góc nhìn của người bản xứ.

Apax English cam kết:

- Luôn đồng hành cùng học sinh trong quá trình phát triển.

- Luôn cố gắng đưa công nghệ và chương trình mới nhất về Việt Nam.

- Luôn cố gắng đưa học sinh Việt Nam bước ra thế giới với tâm thế tự tin và chiến thắng.

Bảng bên dưới, mô tả kỹ hơn sự tương đồng của chương trình học Apax với chương trình Ngữ văn Mỹ:

 

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"