register
register
  • CAPTCHA code

IGarten

Với iGarten, các bé sẽ khám phá, cảm nhận các tác phẩm âm nhạc và hội họa; qua đó ghi nhớ chữ cái, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh cơ bản. iGarten được triển khai dựa trên mô hình học kết hợp giữa lớp học tương tác đa phương tiện và lớp học trực tuyến. Mô hình này giúp tối đa hóa thời gian tiếp xúc của các bé với môi thường tiếng Anh chuẩn bản ngữ thông qua những công nghệ tiên tiến nhất.

 

Đối tượng: Trẻ em từ 04 – 05 tuổi (mầm non)

Mục tiêu khóa học: Nhận diện được bảng chữ cái trong tiếng Anh, tập viết chữ, phát âm chính xác chữ cái và âm ngắn.

Chương trình học:

- Bảng chữ cái

- Phát ấm và đánh vần

- Âm ngắn

Thời gian học: 

- 2 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi

- Khóa học được chia thành 2 cấp độ (Caterpillar 1 và Caterpillar 2), mỗi cấp độ kéo dài trong 4,5 tháng.

Sĩ số lớp: Tối đa 12 học viên

Đối tượng: Trẻ em từ 05 – 06 tuổi (mẫu giáo lớn)

Mục tiêu khóa học: Nhận diện và phát âm thành thạo được bảng chữ cái trong tiếng Anh và sử dụng được các biểu đạt ngôn ngữ đơn giản.

Chương trình học:

- Phụ âm và nguyên âm mẫu

- Biểu đạt ngôn ngữ đơn giản

Thời gian học: 

- 2 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi.

- Khóa học được chia thành 3 cấp độ (Cocoon 1, Cocoon 2 và Cocoon 3), mỗi cấp độ kéo dài trong 4,5 tháng.

Sĩ số lớp: Tối đa 12 học viên

 

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"